A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

Türkiye’deki 10 milyona yakın engelliye, en çok fiziksel çevre koşulları engel oluyor. Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık 10 milyonunu engelliler oluşturuyor. Bu bireyler doğrudan ilişkide bulundukları aileleriyle birlikte düşünüldüğünde, “engellilik” konusu yaklaşık 25-30 milyon kişinin öncelikli konularından. Engelli nüfusta, cinsiyet bakımından kadınlar ilk sırada yer alırken, özür grupları sıralamasında ortopedik engelliler başı çekiyor. Engelli vatandaşlar, fiziksel çevre düzenlemeleriyle ilgili en çok kaldırımlar, yaya yolları ve geçitlerinden şikayet ediyor. Ulusal Özürlüler Veri Tabanı’na kayıtlı olanların yüzde 66,9’u kaldırımların, yaya yollarının ve yaya geçitlerinin kendilerinin kullanımına uygun olmadığını düşünüyor. Yaşadıkları yerdeki çevresel düzenlemeyle ilgili, özürlü bireylerin yüzde 66,3’ü evlerinin bulunduğu binanın, yüzde 59,5’i dükkan, market, mağaza ve lokantaların, yüzde 58,4’ü kamu binalarının, yüzde 55,4’ü postane ve banka benzeri yerlerin engellilerin kullanımına uygun olmadığını belirtiyor. Engelli bireylerin yüzde 43,3’ü ise park ve yeşil alanların, yüzde 38,4’ü spor tesislerinin, yüzde 33,4’ü sinema ve tiyatroların, yüzde 28,1’i tatil yerleri ve otellerin kullanıma uygun olmadığını ifade ediyor. Kendi başına toplu taşıma aracı kullanma durumu ve kullanmama nedenlerine ilişkin ise özürlü bireylerin yüzde 30,9’u kendi başına toplu taşıma aracı kullandığını beyan ediyor. Toplu taşıma aracını kendi başına kullanamama nedenleri incelendiğinde ise yüzde 89,6’sı refakatçisiz dışarı çıkamadığını, yüzde 12,9’u toplu taşıma araçlarının engel durumuna uygun olmadığını, yüzde 6,7’si özel araç kullandığını, yüzde 3,9’u toplu taşıma araçlarının güvenli olmadığını, yüzde 2,4’ü yeterince toplu taşıma aracı bulunmadığını, yüzde 1,4’ü diğer nedenleri gösteriyor. Engelli nüfusunun en yoğun olduğu Marmara Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi izliyor. Araştırmalar, özür gruplarının tamamında, özrün sonradan ortaya çıkma oranının çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Genel nüfusun yaş piramidini engelli nüfusla kıyaslandığında, çocuklukta ve gençlikte engelliliğe daha az rastlanıyor. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısı 1 milyon 767 bin 100 olduğu göz önüne alındığında, devletin yüzde 3’e denk gelen oranda (31 bin) engelliye daha kapılarını açması gerekiyor. Özel sektörde ise 22 bin 248 engelli işçi kontenjan açığı bulunuyor. Bu yılın Mayıs ayı itibarıyla kamuda çalıştırılan engelli işçi sayısı 12 bin 302 iken, açık engelli işçi kontenjan sayısı ise bin 80. Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli çalıştırma yükümlülüğü kapsamında kabul edilen dolu memur kadro sayısının 1 milyon 767 bin 100 olduğu kaydediliyor.   1950 yılında kurulan Altınokta Körler Derneği, 1958 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmıştır.  Derneğimiz düzenli olarak çalışan ve faaliyet yürüten bir kuruluş olmasının yanı sıra;  kamu yararına çalışan  engelli derneği olarak; genelde engelli, özelde ise görme engellilerin hakları için mücadele eden bir kurum haline gelmiştir.   Altınokta Körler Derneği, yukarıda bahsedilen konular başta olmak üzere engelliyi ilgilendiren her türlü konunun tarafı olmuş ve bu çalışmalarıyla bütün engellilerin hayatlarında derin izler bırakan kazanımlar sağlanmasında baş rol oynamıştır.
Related Tags:
Social Share: