A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

  indir   Bildiğiniz gibi, ülkemizde 10 milyon dolayında engelli var. Bunların büyük çoğunluğu yoksulluk hatta açlık sınırının altında yaşıyor. Devletimiz “SOSYAL DEVLET” olmanın gereği olarak uzun zamandan beri yoksulluk içinde bulunan ve bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlılar ve engelliler için 2022 sayılı ve 2828 sayılı yasalarla bazı haklar tanımış bulunuyor. Asgari ücretin 1/3 altında geliri olan engelli ve yaşlılara değişik oranlarda muhtaçlık aylığı ve asgarin ücretin 2/3 sinin altında geliri olanlara bir net asgari ücret tutarında bakım ücreti ödüyor. Bu ödemelerin hesabında 2013 yılında beri “hane içinde fert başına düşen gelir” kriteri kullanılıyor. Bu durum 8 yıldan bu yana önemli hak kayıplarına yol açmış bulunuyor. “Hane içinde fert başına düşen gelir” kriteri aşağıda belirtiğimiz nedenlerle doğru değildir ve engellileri mağdur etmektedir: Her şeyden önce “hane içinde fert başına düşen gelir” kriteri engelliyi aileye bağımlı hale getirmekte ve aile içinde eritmektedir. Kabul edileceği gibi hane içinde fert başına düşen gelirin engellinin payına düşen bölümü, engelli için harcanmamaktadır. İkinci olarak, engellinin eline geçen fiili gelir olmadığı halde, engellinin geliriymiş gibi bir yanılsamaya yol açmaktadır. Üçüncü olarak engelliyi birey olarak kabul etmemektedir. Oysa gerek evrensel gerekse ulusal hukuka göre hak öznesi olanlar bireylerdir. Söz konusu uygulama engelliyi birey olarak hesaba katmadığı için hakkın öznesi yapmamaktadır. Aşağıda imzası olan bizler, engellilerin devlet tarafından hak öznesi birey olarak tanınmasını istiyoruz. Bu nedenle 2022 ve 2828 sayılı yasalardaki “hane içinde fert başına düşen gelir” ibaresinin kaldırılmasını; engellinin gerçek gelirinin esas alınmasını talep ediyoruz.  
  Ad-Soyad İletişim Bilgisi İmza
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
 
Related Tags:
Social Share: