A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

Derneğimizinde Üyesi bulunduğu Türkiye Körler Fedarasyonu Görme engellilerin bankacılık işlemlerinde yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüşmeler yapmak ve çözüm yolları geliştirebilmek için, zaman zaman yazıştığımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri ile sırasıyla 24 Eylül 2019 ve 2 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirilmişti. Bu görüşmelerin randevuları federasyonumuz tarafından alınmıştır. Birinci görüşmeye dönemin Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Suha Sağlam’ın yanı sıra Evrensel Görme Özürlü Hukukçular Derneği’nden Güven Kışlalı, Eğitimde Görme Engelliler Derneğinden Bayram Şahin Aydın ve Sevgi Mart, Türkiye Körler Federasyonundan Başkan Yardımcısı Reşat Göcen ve Engelsiz Banka whatsapp Grubu Koordinatörü Hüseyin Varol katılmışlardır. Bu görüşmede BDDK’yı Finansal Tüketici Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz ile Bilgi Sistemleri Uyum Daire Başkanı Mustafa Aydın temsil etmişlerdir. Görüşme son derece verimli bir atmosferde gelişmiş; Müzakereler Türkiye Körler Federasyonu tarafından sunulan rapor üzerinden yapılmıştır. BDDK tarafından çıkarılan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2 nolu bendinde yer alan “… “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur.” İbaresinin yönetmelikten çıkarılması veya görme engelliler için bu ibareye istisnalar konulması yönünde fikir birliğine ulaşılmıştı. BDDK, konuyu Türkiye Bankalar Birliği ve Ticaret Bakancılığı ile de görüşerek bir taslağa dönüştüreceğini ve bizlerle paylaştıktan sonra değişikliği gerçekleştireceğini ifade etmiştir. Bu verimli görüşmeden sonra konu, tarafımızca takip edilmiş ve bunun sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaparak talebimizi kabul etmiş ve bu yönde sorunumuzun çözümüne önemli bir katkı sunmuştur. Yapılan değişiklik 10 Şubat 2020 gün ve 31035 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Buna göre; MADDE 1 – 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur. Görme engelli tüketicilerde bu şart aranmaz. Bilgi edinilmesini önemle rica ederiz.
Related Tags:
Social Share: