A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

  Bilindiği üzere 2 yılda bir yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Nisan 2020 için planlanmışken COVİD-19 salgını nedeniyle ertelenmiştir. Pandemi nedeniyle ertelenen diğer sınavların çoğu yaz döneminde yapılmış iken, EKPSS için verilen tarih 11 Ekim 2020’dir. 2018 EKPSS sonuçlarına ve kura ile ilki 29 Kasım 2018 tarihinde 2 bin 504 kadroluk atama, ikincisi 19 Aralık 2019 tarihinde 1304 kadroluk atama olmak üzere 2 atama yapılmıştır. Bu atamalara 2016 EKPSS puanı olanlar da katılmışlardır. 2018 EKPSS’de 80 üzeri puan alıp atanamayan binlerce engelli aday olduğunu, bunların arasında ön lisans ve lisans mezunları olan nitelikli çok sayıda engelli adayın olduğunu ve kura ile atama bekleyenlerin de sayısının oldukça fazla olduğunu biliyoruz. 2020 yılının ilk 6 ayında kamuya çok sayıda atama yapıldığını da biliyoruz. Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statülerde 50 bin personel almış ancak bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapmamıştır.Gaziler, şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020 yılında 3 bin atama yapılırken, istihdamda özel politika gerektiren engelliler için atama yapılmaması dikkat çekicidir. Pandemi nedeniyle özel sektörde çalışan çoğu engellinin ücretsiz izne ayırıldığı, pandemi devam ettiği sürece ve süreç bitiminde işsiz kalma olasılıklarının oldukça yüksek olduğu da aşikardır. COVİD-19 vaka sayısının artışı ve sonbahar aylarında yaşanacak durumun belirsizliği nedeniyle, EKPSS’nin ertelenme olasılığı da düşünüldüğünde; engellilerin atamaları için farklı ve acil önlemlere ihtiyaç vardır. Engelliler Konfederasyonu ve aşağıda imzası bulunan engelli örgütleri olarak bizler Sosyal yardımlara muhtaç olmadan, hak ettikleri atamayı bekleyen engelli adaylar için; Engelli Hakları Sözleşmesi kapsamında Devletimizin “engellileri kamuda istihdam etme” taahhüdünü, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinin eylem kararlarında engellilerin özel politika gerektiren gruplar arasında sayıldığını ve işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasının amaçlandığını, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam engelli kontenjan açığı 7.119 olmakla birlikte, 2020 yılında bu sayının daha arttığını, Engelli kotasının üzerinde kamuda alım yapılmasına engel bir mevzuatın olmadığını, Kamudaki %3’lük engelli kotasının artık ihtiyacı karşılamadığını ve birçok engeli istihdam edilmediğinden muhtaç durumda hayatını idame ettirmek zorunda kaldığını, hatırlatarak; Kamuda engelli kontenjanının önemli ölçüde dolmasının atamaların azaltılması yönünde bir karara/politikaya neden olmamasını ve bu tür bir politikanın BM Engelli Hakları Sözleşmesine aykırı kabul edilmesini, Engelli lisans ve önlisans mezunlarının mezun oldukları kadrolarda istihdam edilebilmeleri için özel çalışma yapılmasını, 2020 yılında Bakanlık, kurum ve kuruluşların KPSS puanı ile alım yaparken eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapmalarını, Tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların 2020 Ekim ayı sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirecekleri memur kadro açıklarına yönelik bildirimlerinde, engelli kontenjanında alım yapmak üzere özellikle bir çalışma yapmalarını ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu çalışmayı desteklemesini ve denetlemesini, Engelli kotasının artırılmasına yönelik yasal düzenleme talebimizin TBMM’nin açılışı ile ivedilikle gündeme alınmasını ve Özellikle; artan COVİD-19 vaka sayısı nedeniyle sonbahar döneminde yapılması planlanan tüm sınavların Bilim Kurulu kararı ile ertelenmesinin olasılığı da bilinerek; bu olasılığın EKPSS atamalarının gecikmesine neden olmamasını, bu nedenle 2018 EKPSS puanı ile atama bekleyenlerin talepleri doğrultusunda atamaya yönelik acilen bir çalışma yapılmasını Talep Ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.     ALTINOKTA KÖRLER DERNEĞİ MANİSA ŞUBESİ
Related Tags:
Social Share: