A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

          Bilindiği gibi bu güne kadar engelliler hep ihmal edilmiş, sorunları görmezden gelinen bir kitle olagelmiştir. Bundan dolayı engelliler toplumun her yönden en alt kesimleri arasında yer almışlardır. Yoksulluksa, en yoksul o dur. Eğitimsizlik ise sadece yüzde ikisi eğitim olanaklarından yararlanabilmiş, geri kalan yüzde doksan sekizi okuryazar bile değildir. İşsizlik ise sadece yüzde üçü iş bulabilmiş geri kalan yüzde doksan yedisi ailesinin ya da çevresinin yardımına muhtaç durumda bırakılmıştır. Engellilerin yaşadıkları bu gibi sorunları çözebilmek, onları toplumun diğer bireyleri gibi eşit hak ve imkanlardan yararlandırarak kendi ayakları üzerlerinde durabilen yurttaşlar haline gelebilmelerini istiyorsak toplumsal seferberlik başlatarak engelli algısını ve duyarlılığını arttırmamız gerekmektedir   ‘’Manisa’ da engelliler adına denilerek bazı kişilerin tiyatro bileti satışı yaptığını duyuyoruz. Bu kişilerin genellikle şehir dışından gelerek, sattıkları tiyatro biletlerini ne dernek faaliyetlerimizle ne de içerik olarak engellilerle hiçbir ilgisi yoktur. ‘’halkımız engellilerle ilgili bir tiyatro bileti almak istiyor ve engellilerle yardımlaşmak istiyorlarsa diğer sözümona tiyatroları itibar etmemelilerdir.Bu gibi kişilerden kesinlikle engelliler adına bileti veya başka bir şey satın almayın,bağış yapmayın eğer engelliler ile yardımlaşmak istiyorsanız Manisa faaliyet gösteren ve tanıdığınız bildiğiniz derneklerle iletişime geçilmesini tüm halkımızdan bekliyoruz.  
Related Tags:
Social Share: