A L T I N O K T A
altinoktamanisa@hotmail.com / 0236 239 21 28 / 0532 570 72 21

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Pinterest

Social List

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 13.2.2020 tarihinde Güncellendi
1. Adalet Bakanlığının 03.02.2016 tarih ve 90951161/869-04/65-E.83477 sayılı “Vasi Tayinin ve Özel Durumu Belirtir Rapor Bedelleri” konulu yazısı gereği; “Başsavcılıklarca ve mahkemelerce talep edilen vasi tayini davalarında düzenlenecek sağlık kurulu raporu, trafik kazaları maluliyet tespit raporu, engelli raporu, cezanın tehiri için gerekli raporlar gibi durum belirtir rapor bedelleri ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedellerinin Başsavcılığın 03.5.7 yargılama giderleri tertibinden ödenmesi” gerekmektedir. Bu sebeple mahkemeler veya savcılıklarca talep edilen durum bildirir sağlık raporlarına ilişkin hizmet bedelleri ilgili Başsavcılıklara fatura edilir.
Buna göre; vasilik kararı için Adliyeden sevk alanların, sevk belgelerine rapor ücretinin “Başsavcılığın 03.5.7 yargılama giderleri tertibinden ödenecektir” ibaresini yazdırmaları önerilir.
2. 08.02.2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri, engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişilerden sağlık kurulu rapor bedeli alınmayacağı kararlaştırıldığından, bu kişilerden ücret talep edilmeyecektir. Ancak bu hizmetler ilgili nazım hesaplarda takip edilmek üzere muhasebeleştirilecektir.
Buna göre; engellilerden, engelli aylığı alanlardan sağlık kurul raporu bedeli alınmayacaktır.
3. Gazilerin (sadece gaziliği tespit edilenin kendisi), şehit dul ve yetimlerin ( şehidin eş ve çocukları) talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmeyecektir.
4. Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları, refakat izni ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlardan ücret talep edilecektir.
Buna göre; ÖTV ibareli raporlardan, refakat izni raporlarından 200 lira alınacaktır.
5. Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formunun (EK-5) imzalatılarak bilgilendirilecektir. Engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor ücreti tahsil edilecektir.
6. Kamu kurumlarının itirazı dışında engelli raporlarına kişi itirazı sonucu düzenlenecek hakem hastane raporlarından ücret tahsil edilecektir.
Buna göre hakem hastane incelemesinde engelli sağlık kurul raporu bedeli 200 liradır.
7. Tek hekim durum bildirir rapor; 50 liradır.
Related Tags:
Social Share: